Bạn theo đuổi khách hàng của mình như thế nào ?

Để khiến một khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực thụ của công ty, doanh nghiệp hay thậm chí là khách hàng thân thiết thì bạn cần có một chiến lược theo đuổi khách hàng hiệu quả. Nếu bạn còn đang mơ hồ về khả năng theo đuổi danh sách khách hàng của mình … Đọc tiếpBạn theo đuổi khách hàng của mình như thế nào ?