Thu thập danh sách khách hàng qua Landing Page

Làm thế nào để thu thập được thông tin khách hàng, làm sao để thu hút được danh sách khách hàng đến với trang web của bạn? Một trong những yếu tố tiên quyết đó là Landing Page. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vận dụng tốt Landing Page, để thu thập data … Đọc tiếpThu thập danh sách khách hàng qua Landing Page