Danh sách khách hàng và phân khúc khách hàng để thành công

Danh sách khách hàng là rất quan trọng, phân khúc khách hàng càng quan trọng hơn khi mà đây chính là yếu tố chủ lực để tăng tỷ lệ ROI (Return of Investment: tỷ suất hoàn vốn). Một khi vận dụng tốt, doanh nghiệp có thể phân chia ngân sách quảng cáo tốt hơn, tiếp … Đọc tiếpDanh sách khách hàng và phân khúc khách hàng để thành công